"Κάθε Φύλλο και Ένας Φίλος

Κάθε Φίλος και Ένας Ήλιος"

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

2012 - The Revolution Has Begun (Greek subs)

"Αν ευθυγραμμίζεις το νου σου με το φόβο, τότε επιλέγεις να είσαι κομμάτι του παλιού κόσμου, ενός κόσμου που καταρρέει μπροστά στα μάτια μας. Οι σκέψεις σου επηρεάζουν τον κόσμο στον οποίο ζεις.
΄Ηρθε η στιγμή της εξέγερσης, όχι με φόβο αλλά με ΑΓΑΠΗ. Ενωμένοι θα αντέξουμε, χωρισμένοι θα υποκύψουμε.
Αυτό που είναι αόρατο θα γίνει ορατό, από αυτούς που θα επιλέξουν την Αγάπη και όχι τον φόβο. Διάλεξε την Αγάπη και τον Διαλογισμό!"

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Thousand-Hand Guan Yin

As long as you are kind and there is love in your heart
A thousand hands will naturally come to your aid
As long as you are kind and there is love in your heart
You will reach out with a thousand hands to help others

.Guan Yin is the bodhisattva of compassion, revered by Buddhists as the Goddess of Mercy. Her name is short for Guan Shi Yin. Guan means to observe, watch, or monitor; Shi means the world; Yin means sounds, specifically sounds of those who suffer. Thus, Guan Yin is a compassionate being who watches for, and responds to, the people in the world who cry out for help.