"Κάθε Φύλλο και Ένας Φίλος

Κάθε Φίλος και Ένας Ήλιος"

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Η Σωτηρία της Ψυχής!



Αφιερωμένο με Αγάπη σε όλους τους Πολεμιστές τους Φωτός, σήμερα του Σωτήρος.
Η Σωτηρία της Ψυχής είναι πολύ μεγάλο Δώρο από τον εαυτό μας στον ίδιο μας τον Εαυτό!

Και από εκεί στο Όλον!