"Κάθε Φύλλο και Ένας Φίλος

Κάθε Φίλος και Ένας Ήλιος"

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

 "The more you are motivated by love,
the more fearless and free your actions will be." 
Katherine Mansfield

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου