"Κάθε Φύλλο και Ένας Φίλος

Κάθε Φίλος και Ένας Ήλιος"

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

"Η λύπη όταν μοιράζεται είναι μισή λύπη. 
Η Eυτυχία όμως όταν μοιράζεται, Πολλαπλασιάζεται"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου